follow Catalog firme » Servicii firme » Cabinete avocati » Infiintari firme
  home     Cabinete avocati   Infiintari firme

Acte constitutive

Oferim consultanta juridica pentru infiintarea de societati comerciale : intocmirea actului constitutiv, alegerea formei de organizare, precizarea obiectului principal de activitate si a activitatilor secundare corespunzator clasei CAEN Rev2, plata impozitului si a contributiilor sociale, plata T.V.A-ului, precum si autorizarea functionarii societatii, infiintarea de puncte de lucru. Redactare documente pentru sediu ...
Pret 130 lei
- modificari acte constitutive societati ( schimbare denumire, sediul social, administrator, deschidere punct de lucru , cesiune parti sociale, majorare sau reducere capital social, suspendare temporara de activitate, dizolvare, lichidare si radiere, fuziuni si certificate constatatoare privind starea firmei) - modificari asociatii , fundatii , federatii, cluburi sportive (sediul social , componenta consiliul director, cenzori,) -înregistrare marca sau emblema la O.S.I.M...