follow Catalog firme » Consultanta » Audit financiar
  home     Consultanta   Audit financiar

Audit financiar

IV. AUDIT FINANCIAR • Analiza conformităţii operaţiilor economice cu reglementările legale în vigoare; • Identificarea cauzelor generatoare ale neregulilor existente; • Auditul situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu reglementările legislative; • Recomandări în vederea soluţionării problemelor identificate. ..
Obiectivul unui audit al situatiilor financiare este ca acesta sa permita auditorului sa emita o opinie relativ la conformitatea situatiilor financiare cu standardele de raportare financiara aplicabile...
Audit intern financiar și operațional, evaluarea riscurilor, management financiar, trezorerie și instrumente financiare, și aprovizionare, Auditul intern cuprinde: Prevenirea si detectarea erorilor si fraudelor; Eliminarea pierderilor; Verificarea acuratetei raportarilor catre management; Respectarea legislatiei in vigoare; Verificarea eficacitatii sistemelor de control intern; Asigurarea securitatii activelor; Verificarea concordantei cu procedurile stabilite de control; Verificarea concordantei cu politicile adoptate de management; Eficienta si eficacitatea operatiunilor desfasurate...
Pret 100
S.C Interauditor Neuner Henzl SRL s-a constituit in anul 2006, este o societate autorizata sa execute audit financiar potrivit Standardelor Internationale de Audit si Contabilitate ISA si IFRS, conform autorizatiei 631/2006 a CAFR...
"Seviciile noastre includ: - Auditul situatiilor financiare pregatite in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate (RAS), IFRS sau Politicile Contabile de Grup - Servicii de audit pentru societatile care au obligatia auditarii situatiilor financiare in conformitate cu legislatia romaneasca - Servicii de pregatire pentru audit pentru societatile mici, romanesti sau subsidiarelor internationale, ale caror situatii financiare nu au mai fost auditate"..
Pret 1
Suntem o societate de audit, contabilitate, expertiza contabila (judiciara si extrajudiciara), consultanta fiscala si servicii de consultanta financiar-contabila, infiintata in 2001 de Gabriel Ceacalopol & Fica, economisti...
Audit financiar Auditul financiar presupune controlul asupra corectitudinii lucrarilor de contabilitate. Raspunderea auditorilor este sa examineze situatiile financiare anuale in vederea exprimarii unei opinii, potrivit ...audit,fiscalitate,consultanta,conta..
Pret 2000.00 EURO
Audit financiar-contabil anual pentru depunerea situatiilor financiare. Echipa noastraeste formata din auditori si experti contabili autorizati. Integritatea acestora asigura incredere in rationamentul profesional urmat pentru evaluarea riscurilor in vederea exprimarii unei opinii finale pertinente si motivate. Profesionalismul, integritatea morala, experienta, flexibilitatea si cunostintele personalului nostru, fac ca societatea noastra sa ofere servicii de calitate, informatii si solutii con..
Audit contractual sau statutar (conform standardelor internationale de audit IAS); Audit intern; Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS; Revizuirea situatiilor financiare (due diligence); Asistenta in caz de fuziune/divizare/lichidare...
Auditul financiar oferit de MDM Consulting este in conformitate cu Standardele Nationale de Audit si Standardele Internationale de Audit. Experienta si competenta echipei MDM Consulting in activitatea financiar-contabila asigura atingerea obiectivelor stabilite cu clientii in activitatea de audit financiar. Serviciul de audit financiar oferit de MDM Consulting se realizeaza sub forma de: * audit financiar statutar; * audit financiar cu misiuni si obiective speciale; * audit financiar de retra..
"Serviciile noastre includ: - Analiza viabilitatii afacerii tale si formularea de recomandari pentru imbunatatirea performantelor - Examinari financiare si raportarea constatarilor efective pe teme indicate de client: analize de cost, analize de cont de profit si pierdere, investigatii de tip due diligence etc. - Asistenta in litigii si in solutionarea disputelor in calitate de consultanti si experti-martor"..
Pret 1
SC ACCOUNTING AUDITING SRL - contabilitate, audit, experti contabili. Oferim contabilitate, audit, experti contabili. Accounting & auditing s.r.l. este o societate de contabilitate, servicii de consultanta financiar-contabilasi audit .....
"Serviciile noastre includ: - Servicii de asistenta in prevenirea, detectarea si remedierea fraudelor - Evaluarea riscurilor de frauda, revizuirea si testarea programelor anti-frauda, proiectarea si implementarea de noi sisteme de prevenire a fraudei - Opinii expert si cuantificarea prejudiciilor in cadrul litigiilor penale si civile"..
Pret 1
Auditarea situatiilor financiare conform prevederilor OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Ordonantei 28/2006 privind reglementarea unor masuri finaciare-contabile...
SC DIVERCONS FCD SRL - protectia muncii, sanatate securitate munca .... Firma SC DIVERCONS FCD SRL ofera protectia muncii, sanatate securitate munca, evaluarea riscurilor. ... resurse umane bucuresti, audit securitate bucuresti, servicii audit .....
PETRARIU ROXANA IOANA PF - certificate energetice, audit energetic .... Descriere activitate: Auditor energetic autorizat-constructii + instalatii intocmesc proiecte audit energetic-expertize termoenergetice, eliberare certificate .....
PETRARIU ROXANA IOANA PF - certificate energetice, audit energetic .... Firma PETRARIU ROXANA IOANA PF ofera certificate energetice, audit energetic, auditor energetic autorizat. Ne desfasuram activitatea in Piatra Neamt, judetul NEAMT...
SC ACCOUNTING AUDITING SRL - contabilitate, audit, experti contabili. J02/1037/2006 Str. Abrud, nr. 99, bl. 162, ap. 13 ARAD ... vor fi folosite pentru SPAM. Detaliile for fi disponibile doar pentru SC ACCOUNTING AUDITING SRL..
SC DIVERCONS FCD SRL - protectia muncii, sanatate securitate munca .... Firma SC DIVERCONS FCD SRL ofera protectia muncii, sanatate securitate munca, evaluarea riscurilor. ... constructii, resurse umane bucuresti, audit securitate bucuresti .....
K.M. Expert Accounting, membra a CAFR, ofera servicii profesionale de audit financiar, audit intern, audit statutar, audit al proiectelor finantate din fonduri europene, due diligence, raportari intermediare, alte servicii conexe...
Echipa noastra este formata din auditori si experti contabili autorizati. Integritatea acestora asigura incredere in rationamentul profesional urmat pentru evaluarea riscurilor in vederea exprimarii unei opinii finale pertinente si motivate. Profesionalismul, integritatea morala, experienta, flexibilitatea si cunostintele personalului nostru, fac ca societatea noastra sa ofere servicii de calitate, informatii si solutii concrete, realiste, ce permit clientilor luarea celor mai bune decizii in ..
SC DIVERCONS FCD SRL - protectia muncii, sanatate securitate munca .... Divercons fcd srl, infiintata in anul 2007, ofera servicii de consultanta ... Firma SC DIVERCONS FCD SRL ofera ... servicii audit, recrutare personal, servicii recrutare .....