follow Catalog firme » Consultanta » Consultanta afaceri
  home     Consultanta   Consultanta afaceri

Consultanta investitii

1. Serviciul Monitorizare   Monitorizarea şi înregistrarea anunţurilor de achiziţii publice prin întermediul site-urilor de licitaţii; SEAP, Fonduri europene, Mysys, TED, etc. Înregistrarea în SEAP, administrarea catalogului electronic de produse/servicii/lucrări; 2. Serviciul Ofertare Întocmirea documentaţiei şi formalităţilor necesare participării în funcţie de specificul şi tipul licitaţiei; Întocmirea documentației de participare: documentele de calificare, oferta tehnică și oferta financiară. Întocmirea şi depunerea clarificărilor şi a contestaţiilor; Mai multe..
SECTORUL 5, BUCURESTI
Consultanta in achizitii publice atat pentru autoritati contractante cat si pentru ofertanti. Fisa de date, invitatii de participare, licitatii electronice, clarificari, evaluare, atribuirea procedurii. In cazul autoritatilor contractante: Consultanța integrala în derularea procedurilor de achiziții publice. Asigurarea consultantei/asistentei necesara in stabilirea cerintelor de calificare si a criteriilor de atribuire aferente procedurilor de achizitie publica. In cazul operatorilor economici: Consultanța integrala în derularea procedurilor de..
Pret 1
SECTORUL 5, BUCURESTI
SISTEM INVEST CONSULTING SRL - societate specializata de detectivi particulari, desfasoara activitati specifice de investigare si consultanta, referitoare la: conduita si moralitatea publica a unei persoane; date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera intr-o afacere; persoanele disparute de la domiciliu; bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii..
Pret 100 lei
- Întocmirea Programului Anual al Achiziţiilor Publice în funcţie de previziunile şi, ulterior, creditele bugetare şi/sau de angajament; - Consiliere pentru alegerea procedurii de atribuire optime, dintre cele prevăzute de legislatie şi realizarea „calendarului” procedurii; - Consiliere în vederea respectării obligaţiei de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, astfel cum este prevazut in..
Pret 2%
- Inregistrarea operatorilor economici în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) în vederea participării în calitate de ofertant/candidat la procedurile de atribuire on-line; - Configurarea catalogului electronic de produse / servicii / lucrări în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) pentru operatorii economici inregistrati; - Analizarea documentaţiilor de atribuire publicate de autoritatile contractante în scopul identificării procedurilor pentru care operatorul economic..
Pret 2%