follow Catalog firme » Servicii firme » Protectia muncii » Servicii ssm
  home     Protectia muncii   Servicii ssm

Servicii ssm

ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI PRIVIND S.S.M. și S.U. Servicii specifice activității de prevenire și protecție a securității și sănătății în muncă În conformitate cu cerințele Normelor metodologice H.G. 1425/2006, completat și modificat cu H.G. 955/2010, pentru aplicarea prevederilor din legea 319/2006, angajatorul trebuie să asigure planificarea, organizarea și mijloacele necesare activității de prevenire și protecție în unitatea și/sau întreprinderea sa. ► Întocmire dosar SSM. Documentaţia SSM..
Serviciu extern de prevenire si protectie Funie Danut PFA Prestari servicii in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si PSI (Situatii de Urgenta) A) Servicii oferite in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, pe care orice angajator este obligat sa le realizeze, conform Legii Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006 si Normelor metodologice 1425/2006 de aplicare a legii: 1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor..
Pret 1
Fise instructaj ssm - Preturi si Oferta - ClubAfaceri.ro - Vinde .... Oferta Prestari servicii de PSI si SSM ... DUMITRESCU OVIDIU PRO-MUN DUO CONSULT PFA. Buyer Member 5 ani ... FLUERARU EUGEN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA...
Securitate Si Sanatate In Munca > SANATATE. FRATILA D DUMITRU PFA - SIBIU : PFA prestez servicii in domeniul SSM si PSI. participarea efectiva la verificarea insusirii .....
Principalele activitati de protectia muncii pe care le desfasuram sunt urmatoarele: · Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca · Elaborarea si actualizarea planului de prevenire a accidentelor si protectia muncii · Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de sanatatea, securitatea si protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca · Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul: sanatatea, securitatea si protectia muncii · Elaborarea programului de..
Pret 100 lei
Documentatii SSM - securitatea si sanatatea in munca. Decizie periodicitate instructaj SSM. Decizie desemnare lucrători pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor. Decizie desemnare persoană care efectuează instruirea la locul de muncă şi periodică. Instrucţiune internă privind modul de efectuare a instruirilor SSM. Tematici anuale de instruire in domeniul SSM. Program anual de instruire-testare Plan de prevenire şi protecţie...
Conform Legii 319/2006 și HG 1425/2006 fiecare societate publică sau privată are obligația de a asigura sănătatea și securitatea în muncă a angajaților săi. Nerespectarea acestora duce la amenzi contravenționale între 2500 – 10000 RON și/sau întocmire dosar penal..
Compania Dobexpert va ofera servicii integrale de SSM, PSI, Resurse Umane si Salarizare. Avantajul de a avea toate serviciile de la un singur serviciu extern este gestionarea rapida a noilor angajati, dar si a angajatilor deja existenti. Pachetul complet ofera de-asemenea o reducere substantiala. ..
Pret 35
ALLQM TML CERT SRL evaluare riscuri, servicii consultanta .... Allqm tml cert srl ofera servicii de consultanta pentru implementarea sistemelor de management ... performantelor, precum si servicii de evaluare riscuri, servicii ssm si su .....
Aveți nevoie de DOBEXPERT pentru a vă furniza, la prețuri corecte, urmatoarele servicii în domeniul SSM (protectia muncii): Evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; Întocmirea planurile de prevenire şi protecţie necesare;..
Bună ziua ! Ce putem NOI face pentru dumneavoastra? - Securitate şi Sănătate în Muncă (fosta Protectia Muncii) - consultanta si prestari servicii. - Situatii de Urgenta (fostul PSI) - consultanta si prestari servicii. Iată 10 Motive pentru alegerea unui serviciu extern de Securitate şi Sănătate în Muncă..
Pret 150lei
Servicii de SSM -Implementarea şi îmbunătăţirea continuă a programului de ssm prin: -Elaborarea unui plan de prevenire şi protecţie -Instruire generală de ssm -Elaborarea unui plan de acţiune -Semnalizarea zonelor care prezintă riscuri -Stabilirea echipamentului de protecţie necesar..
Pret 10
Firma este abilitata ITM (Certificat de abiliatere nr. 6590/06.12.2011 / ITM Cluj- Napoca) pentru prestari de servicii conform L319/2006 ca serviciul extern de Prevenire si Protectie in Securitatea si Sanatatea in Munca, prestand pentru firme terte activitati conform art.15 din HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Prin personal certificat Cadru tehnic PSI si Inspector PC, asigura documentatia si..
Cluj Napoca, CLUJ
-Identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor in conformitate cu cerintele Legii nr. 319/2006 - art.7 (4) lit. a; art. 12(1) lit. A si H.G.1425/2006 art 15 pct.1; -Intocmire documentatie SSM in conformitate cu prevederile H.G.1425/2006 ...CSSM..
ALLQM TML CERT SRL evaluare riscuri, servicii consultanta .... Allqm tml cert srl ofera servicii de consultanta pentru implementarea sistemelor de management ... performantelor, precum si servicii de evaluare riscuri, servicii ssm si su .....
Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca; - Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor beneficiarului, precum si a locurilor de munca; Efectuarea controalelor periodice la locurile de munca ale beneficiarului, informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în..
Pret 300lei
Intocmirea Planului de Prevenire si Protectie(PPP), implementarea, actualizarea (anual) si urmarirea realizarii masurilor prevazute in acesta.Consultarea lucratorilor privind masuri de imbunatatire a mediului de munca, conditii de munca, prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale. ..
Pret 100lei