follow Catalog firme » Servicii firme » Protectia muncii
  home     Servicii firme   Protectia muncii

Situatii urgenta

Elaborarea și aplicarea concepției de apărare în cazul situațiilor de urgența; Organizarea activității specifică pentru situațiile de urgentă; Întocmirea documentelor și evidențelor specifice; Îndrumarea și controlarea în scopul realizării normelor; Propunere a bugetului cu fondurile necesare organizării activității în domeniul situațiilor de urgentă; Instruirea introductiv generală a angajaților..
Inspector Protectia Civila si Cadru tehnic PSI autorizat (eliberez factura), cu atributiuni in protectia civila si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, in conf. cu Legea 481/2004 modificata si completata cu legea 212/2006, 307/2006 si OMAI nr.163/2007, execut instructajul pentru situatii de urgenta (PC si PSI) angajatilor din orice domeniu de activitate, intocmirea documentatiei P.C si P.S.I din cadrul societatii si actualizarea ei in functie de modificarile ulterioare...
Fireproof Consulting va ofera servicii ce acopera o gama larga de necesitati din domeniul Situatiilor de Urgenta (S.U.), ceea ce include si Prevenirea si Stingerea Incendiilor (P.S.I.), pe raza judetului Sibiu si in tara. Consultanta reala pentru situatii de urgenta Acte si documente situatii de urgenta (PSI si Protectie civila) Organizarea apararii impotriva incendiilor, decizii si dispozitii psi Plan de evacuare, exercitii de evacuare situatii de urgenta Plan de interventie la incendiu (PSI) Instruire PSI angajati..
Servicii profesioniste de consultanta PSI, Protectie Civila, Situatii de Urgenta Fireproof Consulting va ofera servicii, pe raza judetului Sibiu si in tara, conform legislatiei in vigoare, de o calitate superioara, astfel: Consultanta reala pentru situatii de urgenta Acte si documente situatii de urgenta (PSI si Protectie civila) Organizarea apararii impotriva incendiilor, decizii si dispozitii psi Plan de evacuare, exercitii de evacuare situatii de urgenta Plan de interventie la incendiu (PSI) Instruire PSI angajati - situatii de urgenta Consultanta..
Intocmire documentatie completa de SU-PSI :Acte de autoritate- decizii, dispozitii, hotarari prin care se stabilesc raspunderi pe linie de prevenire si interventiei impotriva incendiilor si situatilor de urgenta, tematici si materiale pentru toate fazele de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile, plan de organizare PSI , planuri de evacuare a personalului , dotare..
ADEO CONFORT CONSTRUCT SRL - cadastru bucuresti, cadastru .... ADEO CONFORT CONSTRUCT SRL (BUCURESTI) cadastru ... Lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente, case, terenuri intravilane/extravilane. Alipiri, .....
ALLQM TML CERT SRL - evaluare riscuri, servicii consultanta .... Allqm tml cert srl ofera servicii de consultanta pentru implementarea sistemelor de management ... auditori externi, servicii intermedieri, servicii ssm, servicii psi...
-elaborarea planului de evacuare -elaborarea planului de interventie -intocmirea fisei obiectivului -elaborarea tematicii de instruire la angajare -elaborarea tematicii de instruire periodica -elaborarea instructiunilor specifice -elaborarea graficului de instruire -intocmirea testelor pentru angajati -intocmirea necesarului de mijloace pentru stingerea incendiilor -acordarea de suport in privinta decizii angajatorului privind fumatul, lucrul cu foc deschis, de numire a cadrului tehnic PSI etc. -evidentarea exercitiilor de alarmare -participarea la controalele PSI -instruirea personalului..
Consultanta si asistenta de specialitate in Domeniul Situatiilor de Urgenta (PSI): -> 1. consilierea angajatorului privind dotarea locurilor de munca cu mijloace tehnice initiale de stingere a incendiilor; -> 2. asigurarea (contra cost) a materialelor de propaganda vizuala privind domeniul situatiilor de urgenta; -> 3. intocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de situatii de urgenta pentru toate categoriile de salariati; -> 4. efectuarea instructajului introductiv genera..
Bun ziua Ce putem NOI face pentru dumneavoastra - Securitate i S n tate n Munc fosta Protectia Muncii - consultanta si prestari servicii. - Situatii de Urgenta fostul PSI - consultanta si prestari servicii. - Activit ile de mai sus sunt obligatorii pentru to i agen ii economici indiferent de forma de organizare.Neralizarea lor atrage dupa sine sac ionarea contraven..
Pret 150